Ungdomspris

Nytt av året er å nominere ungdommer til Lavangen kommunes ungdomspris!!  
LAVANGEN KOMMUNES UNGDOMSPRIS
Statutter

   

 1. Lavangen kommunes ungdomspris kan gis til en ungdom eller en gruppe/lag som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats for Lavangen.
 2. Prisen kan deles ut til ungdom mellom 13 og 23 år.
 3. Publikum inviteres til å foreslå kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet, og være levert Lavangen kommunen innen 1. mai.
 4. Lavangen kommunes ungdomspris består av pengegave,  diplom og prissymbol.
 5. Ungdomsprisen kan deles ut på høvelig arrangement for ungdom
  i Lavangsvekka.
 6. Kulturutvalget vedtar som B-sak hvem som skal tildeles prisen. Utvalget står helt fritt til å velge den kandidaten man ønsker, også kandidater som blir foreslått i møtet.
 7. Jury for prisen er kulturutvalget.
Vedtatt av kulturutvalget 09.03.10 sak 12/10.