Psykisk helse

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe en av følgende telefoner. Du trenger ikke si hvem du er, hvis du
ikke vil.

Det finnes flere nettjenester der du kan sende inn spørsmål, eller lese svar på andres spørsmål. Du trenger
ikke si hvem du er, hvis du ikke vil.


Mer informasjon om psykisk helse:
Helsedirektoratet: www.psykisk.no
Psykisk helse i skolen: www.psykiskhelseiskolen.no
Mental Helse Ungdom: www.mhu.no
SUSS – Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet: www.suss.no
Rådgivning om spiseforstyrrelser: www.nettros.no
Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no