Barnevern

Barnevernets skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Det er barneverntjenesten i kommunen som først starter en undersøkelse om et barn eller en familie trenger hjelp og støtte

Kontordager på Tennevoll (Helsesenteret):
Hver tirsdag og onsdag kl. 09.00-15.00. Telefon: 771 76541

Telefon til kontoret på Sjøvegan (åpent alle hverdager): 771 72055