SFO

Lavangen kommune har skolefritidsordning for barn fra 1-4 klasse.

Ta kontakt med Lavangen kommune ved oppvekstetaten dersom dette er av interesse.