Barnehager

Lavangen kommune har 3 barnehager henholdsvis på Tennevoll, Soløy og på Fossbakken.

Ta kontakt med Lavangen kommune, oppvekstetaten dersom det ønskes barnehageplass.