Ledige tomter

Ønsker du å bygge i Lavangen, fins det flere regulerte boligfelt som er klart til bebyggelse.

Ta kontakt med Lavangen kommune, rådmann Erling Hanssen dersom dette er av interesse