Etableringstilskudd

Det gis etableringstilskudd for de under 35 år som kjøper hus eller bygger i uregulerte boligområder.

Ta kontakt med Lavangen kommune ved rådmann Erling Hanssen dersom dette er av interesse.