Kommunal bolig

Hvordan kan du søke om kommunal bolig?


Ønsker du å leie kommunal bolig må du sende skriftlig søknad til Lavangen kommune v/ Servicekontoret. Søknaden sendes pr. post eller e-post.

Du må begrunne søknaden. I begrunnelsen skal det fremgå forhold som kan ha betydning for tildeling av boligen. Følgende skal være med:

 - sivil status
 - antall barn eller barn man har omsorg for eller samværsrett med
 - evt. problemer med å få leid bolig
 - andre relevante opplysninger

Vår postadresse:
Lavangen kommune
Postboks 83
9358 Tennevoll

Tlf. 771 76610

Gjennomgangsbolig:
Ta kontakt med NAV Lavangen tlf. 77 28 52 20

Priser pr.mnd:

Merknad: Ungdom under 25 år betaler 80% av husleiesats.

Lærerbolig 

Stien

Gjennomgangsbolig

Svingen

Knausen

Kollen

"hus med 4 leiligheter"

"Hus med 4 leiligheter på toppen"