Ordfører

Ordfører i Lavangen kommune for valgperioden 2007-2011:

Viktor Andberg (Arbeiderpartiet) 2007-2011

Postadresse: Lavangen kommune. postboks 83, 9358 Tennevoll
Besøksadresse: Servicebygget, Tennevoll
Kontortid (hverdager): kl. 09.00-15.00

Telefon: 771 76501
Mobiltelefon: 416 69 975
Telefaks: 771 76595

E-post: viktor.andberg@lavangen.kommune.no  
                

foto: Evy Hansen