Konfirmasjon

Idet du runder åttende klasse kommer du ikke utenom spørsmålet: ”Skal du konfirmere deg?”. Hva er viktig for deg når du tar et slikt valg?

Det kan være vanskelig å bestemme seg for om man vil konfirmeres eller ikke, og om man eventuelt skal gjøre det kirkelig eller borgerlig. Foreldre, slekt og venner vil gjerne si sin mening, men det er du som skal ta valget. Det er helt frivillig om man vil konfirmere seg eller ikke. Omtrent 85 % av alle 15-åringer i Norge velger å konfirmere seg. I overkant av 17 % av disse velger Humanistisk Konfirmasjon, resten velger den kirkelige varianten.