Politikk

Stortings-og sametingsvalget 09 - bruk stemmeretten

Alle som fra fylte 18 år i løpet av året kan være med å bestemme på årets stortingsvalg.
(fyller du 18 år i desember, kan du stemme!) Før den dagen, kan du forhåndstemme. Se video av Sandra, Amanda og Simon hvordan det gjøres her.
Som du ser på filmen ble valgkortet ble puttet inn ilagmed stemmesteddelen inni en konvolutt FORDI det var et forhåndsvalg, ikke fordi de som kontrollerer stemmeseddlene skal se hvem som ha stemt hva. Men, fordi at når forhåndstemmene telles opp, må navnene ( i dette tilfelle Amanda) krysses av i manntallet