Samisk språktreff i Spansdalen Sámi gielladeaivvadeapmi

Høsten 2009

Čakča 2009

Klokken 18.00 - 21.00

7.okt.2009

Golggotmánu 7. Beaivvi 2009

Tema: Kroppen og kroppens benevnelser etter Lavangsdialekten

Fáddá: Gorut ja goruda namahusaid Loabága suopmana mielde

Forleser: Ard-Eirik Hermansen

Logaldalli: Ard-Eirik Hermansen

21.okt.2009

Golggotmánu 21. Beaivvi 2009

Tema: Stedsnavn 2

Fadda: Baikenamat 2

Forelseser: Tor Ivar Andersen

Logaldalli: Tor Ivar Andersen

  • 4.nov.2009
  • Skabmamanu 4. Beaivvi 2009
  • 25.nov.2009
  • Skábmamánu 25. Beaivvi 2009
  • 2.des.2009
  • Juovlamánu 2. Beaivvi 2009
  • 16.des.2009
  • Juovlamanu 16. Beaivvi 2009
  • Tema: ikke enda satt - Fadda: ii leat vel biddjon