Frivilligsentralen

Åpen kafe hver fredag fra kl 11.00 - 13.00

 

Lokalet kan også benyttes av unge på kveldstid etter avtale med daglig leder Kolbjørn Sjøseth tlf 771 76 629 / kolbjorn.sjoseth@lavangen.kommune.no

- det er tråløst internett på Frivilligsentralen.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.